Voor een behandeling is geen verwijzing van uw arts nodig. Consulten worden door de meeste zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden.

Zie voor meer informatie de zorgwijzer

De praktijk valt onder het klachtrecht van de NBVH en het tuchtrecht van de RBCZ. Verder is de praktijk aangesloten bij de SCAG ten aanzien van de geschillencommissie.

Consult

Het eerste contact bestaat uit een kennismakingsgesprek, ook wel intakegesprek genoemd. Tijdens dit gesprek zal met u besproken worden wat uw klachten en hulpvraag zijn. Een intakegesprek duurt ± 1 uur. Vervolgens wordt een behandelplan gemaakt en zullen samen met u haalbare en concrete doelen voor de therapie geformuleerd worden.
Een therapiesessie voor kinderen en jongeren t/m 15 jaar duurt 45 – 60 minuten, volwassenen 1 – 1,5 uur.
Heeft u meer vragen over de aangeboden therapievormen? Neem dan contact op. en jon

Tarieven

Het tarief voor een therapiesessie bedraagt € 80,-. Kinderen en jongeren t/m 15 jaar € 60,-.

Sessies die minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Links