Ria Geerlings

Praktijk voor hypnotherapie

Selecteer een therapievorm voor meer informatie

Hypnotherapie

Hypnose bij kinderen

Prikkelbare darm syndroom

Heeft u vragen heeft of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op via info@riageerlings.nl of het contactformulier.

Ik ben als hypnotherapeut aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van hypnotherapeuten. Hierdoor worden consulten door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

scag logo

Doordat ik lid ben van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg wordt er voor gezorgd dat eventuele klachten op een professionele en adequate wijze worden behandeld.

Ik ben aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Dit is de overkoepelende organisatie voor alle therapeuten in de aanvullende / alternatieve zorg.